Τρίτη, 24-10-2017   
IMG_0025.jpg
Κεντρική Σελίδα arrow :: Φοιτητές arrow : Σπουδαστικές Υποχρεώσεις
Σπουδαστικές Υποχρεώσεις


Με την εγγραφή του στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ο σπουδαστής αποδέχεται και υποχρεώνεται να τηρεί συγκεκριμένους κανονισμούς. student.jpg

1) Οι Σπουδαστές του τμήματος δεσμεύονται να σέβονται και να υποστηρίζουν με την στάση τους και την εν γένει συμπεριφορά τους τις αρχές του τμήματος περί ίσων ευκαιριών αλλά και να με κάθε ευκαιρία να εργάζονται για την εκπαιδευτική ανάπτυξη του τμήματος .

2) Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωσή τους και τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού Σπουδών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

3) Σπουδαστής που δεν συμμετείχε στις προγραμματισμένες δραστηριότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή δεν έχει, για οποιονδήποτε λόγο, παραδώσει στην καθορισμένη ημερομηνία τις ανατεθείσες σ' αυτόν ομαδικές ή ατομικές εργασίες δεν μπορεί να δώσει τελικές εξετάσεις στο μάθημα.

4) Ένας σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέντρωσε πέντε (5) τουλάχιστον μονάδες. Σπουδαστής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς θεωρητικό μάθημα ή εργαστηριακό μέρος μεικτού μαθήματος αν επιτύχει τελικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε μέρος του μαθήματος.

5) Σπουδαστής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία υποχρεωτικό μάθημα πρέπει να το επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο. Αν απέτυχε σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ομάδας μαθημάτων που χαρακτηρίζουν κατεύθυνση, πρέπει να το επαναλάβει στο επόμενο εξάμηνο ή να αλλάξει το μάθημα ή την κατεύθυνση, ενώ αν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα, μπορεί να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο.Για κάθε μάθημα που δηλώνει ο σπουδαστής, μπορεί να συμμετάσχει στις δύο (2) εξεταστικές περιόδους που αντιστοιχούν στο εξάμηνο.

6) Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο βαθμός στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό / πρακτικό μέρος του μαθήματος αυτού έχει την ένδειξη τουλάχιστον «καλώς».

7) Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δύο εξεταστικές περιόδους διάρκειας δύο εβδομάδων η καθεμία. Η πρώτη εξεταστική περίοδος του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου γίνεται μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Η δεύτερη εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου γίνεται μετά τη λήξη της πρώτης ενώ αυτή του εαρινού εξαμήνου γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

8) Σε κάθε εξεταστική περίοδο οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά ή προφορικά κατά την κρίση του Τομέα Μαθημάτων, μετά από αίτηση του διδάσκοντα, σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε και η οποία προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα.

Σπουδαστής που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλία, σημειώσεις, από άλλο μέσον ή από γραπτό σπουδαστή ή συνεννοείται με άλλους σπουδαστές με οποιονδήποτε τρόπο ή παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, ή κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γραπτό του από τον επιτηρητή που έκανε τη διαπίστωση αυτή, και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο.

 

Ορκομωσία αποφοίτων

   
 

Ορκομωσία Αποφοίτων 
 
 
 
Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο δημοτικό θέατρο Αργοστολίου
"Ο Κέφαλος", θα πραγματοποιηθεί η ορκομωσία των πτυχιούχων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή για εμάς 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 
Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης