Τρίτη, 24-10-2017   
IMG_0041.jpg
Κεντρική Σελίδα arrow :: Φοιτητές arrow : Γραφείο Συμβ. Υποστήριξης
Γραφείο Συμβ. Υποστήριξης


Η Συμβουλευτική Υπηρεσία αποτελεί τμήμα του Γραφείου Διασύνδεσης, στο φυσικό χώρο του οποίου εδρεύει, και απευθύνεται σε σπουδαστών και αποφοίτους των τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. consult.jpg
Ο ρόλος του Συμβουλευτικού τμήματος είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας σχετίζεται με θέματα επαγγελματικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού, καθώς και με ζητήματα διαχείρισης προσωπικών δυσκολιών ή κρίσεων. Αποτελεί ουσιαστικά μια διαπροσωπική υποστηρικτική διαδικασία ανάμεσα στο σύμβουλο και στον ενδιαφερόμενο, η οποία στοχεύει να προετοιμάσει και να βοηθήσει το δεύτερο στην αντιμετώπιση των εργασιακών, εκπαιδευτικών και προσωπικών προκλήσεων που σχετίζονται με την παρούσα ή μελλοντική του πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός αναφέρεται στην πληροφόρηση για προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, μεταπτυχιακών σπουδών, σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη διερεύνηση των προσωπικών ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων ώστε να γίνει η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει ενημέρωση για Υποτροφίες και κληροδοτήματα.
ο επαγγελματικός προσανατολισμός αφορά στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στην επιλογή και το σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Συμπεριλαμβάνει την απόκτηση και ανάπτυξη τεχνικών και δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας (βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή, αυτοπαρουσίαση και αυτοπροβολή, σχέδιο δράσης, αυτοπληροφόρηση), την πληροφόρηση για θέματα νομοθεσίας, προγραμμάτων κατάρτισης- απασχόλησης ή επιδοτήσεων, την ενδυνάμωση των ατομικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά και με τη λήψη αποφάσεων. η προσωπική συμβουλευτική αναφέρεται στην επεξεργασία ζητημάτων που προβληματίζουν τον ενδιαφερόμενο και μπορούν να σχετίζονται με δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις ή στη διαδικασία προσαρμογής του σε ένα νέο περιβάλλον, με την διαχείριση συναισθηματικών κρίσεων ή συγκρούσεων. Επιπλέον, επικεντρώνεται στη διερεύνηση της αυτοεικόνας και την ενίσχυση της αυτογνωσίας.

Το γραφείο Συμβουλευτικής βρίσκεται στο κτίριο της Διοίκησης, Ι. Μομφεράτου και Μηνιάτη, στον 1ο όροφο.

 

Ορκομωσία αποφοίτων

   
 

Ορκομωσία Αποφοίτων 
 
 
 
Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο δημοτικό θέατρο Αργοστολίου
"Ο Κέφαλος", θα πραγματοποιηθεί η ορκομωσία των πτυχιούχων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή για εμάς 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 
Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης