Τρίτη, 24-10-2017   
IMG_0010.JPG
Κεντρική Σελίδα arrow :: Φοιτητές arrow : Εγγραφές
Εγγραφές


Σπουδαστές του ΤΕΙ γίνονται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. registration.JPG
Οι εγγραφές των νεοεισαγομένων σπουδαστών γίνονται στο τμήμα της σχολής υποδοχής μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή νέων σπουδαστών και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν γράφτηκε ούτε με την παραπάνω διαδικασία χάνει το δικαίωμα εγγραφής του στο ΤΕΙ.

Η εγγραφή σπουδαστή σε περισσότερα του ενός τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν επιτρέπεται.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των νεοεισαχθέντων είναι τα εξής:

1. Aποδεικτικό του Λυκείου αποφοίτησης ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου ή πτυχίου.
2. Tέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Επικυρωμένη φωτοτυπία της βεβαίωσης πρόσβασης (μόνο για τους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου).
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. (επικυρωμένη)
5. Πιστοποιητικό γεννήσεως (για γυναίκες)

6.Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων (για άρρενες επιτυχόντες).

7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων σπουδαστών για το ακ. έτος 2012-2013 θα πραγματοποιηθούν από 11 έως 28 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρες 9.00-12.30 στην Γραμματεία του τμήματος (τέρμα Λεωφόρος Α. Τρίτση, Αργοστόλι)

 

Ορκομωσία αποφοίτων

   
 

Ορκομωσία Αποφοίτων 
 
 
 
Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο δημοτικό θέατρο Αργοστολίου
"Ο Κέφαλος", θα πραγματοποιηθεί η ορκομωσία των πτυχιούχων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή για εμάς 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 
Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης