Τρίτη, 24-10-2017   
IMG_0020.JPG
Κεντρική Σελίδα arrow :: Φοιτητές arrow : Πρακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση - Οδηγίες και Υποχρεώσεις Φοιτητών


1. Γενικά


Ο ασκούμενος από την έναρξη της πρακτικής του άσκησης μέχρι και τη λήξη αυτής, στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και ότι άλλο ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Όταν ο ασκούμενος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω ενημερώνεται ο επόπτης εκπαιδευτικός ο οποίος ενημερώνει σχετικά το Τμήμα προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.

Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου η επιχείρηση ή Υπηρεσία μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την ειδική σύμβαση και να διακόψει την απασχόλησή του. Τότε ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει τον επόμενο χρόνο την ίδια διαδικασία για να βρει καινούργια θέση, για να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο της πρακτικής του άσκησης.

Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης εκτός από την αποζημίωση και την ασφάλισή τους κατά επαγγελματικού κινδύνου δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησης τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας (1% της αποζημίωσης).
Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής του άσκησης ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί για σοβαρούς λόγους ν’ απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό.

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Αυθαίρετες απουσίες ή παραβάσεις των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συμπλήρωση του υπολοίπου χρόνου της πρακτικής άσκησης.

Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητας του υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει με σημείωμά του τόσο στον Υπεύθυνο που έχει οριστεί για το χώρο εργασίας, όσο και στον Υπεύθυνο Επόπτη του τμήματος ΤΕΙ, ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι και σε καταφατική περίπτωση συνεργάζεται με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε άλλη θέση.

Ο σπουδαστής, ο οποίος τοποθετείται, από το τμήμα του σε θέση πρακτικής άσκησης του Δημοσίου τομέα και δεν παρουσιάζεται εντός (10) ημερών, από την έναρξη του προγράμματος πρακτικής άσκησης, αποκλείεται από τη θέση αυτή. Ο σπουδαστής αυτός κάνει πια πρακτική, εφόσον θέλει στο Δημόσιο τομέα, με έναρξη της επόμενης περιόδου.


2. Υποχρεώσεις σπουδαστών για έναρξη της πρακτικής τους άσκησης


Κάθε σπουδαστής που επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση υποχρεούται:

 • να υποβάλλει στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση έγκρισης πρακτικής άσκησης και εφόσον πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις να παραλάβει το έντυπο βεβαίωση αποδοχής.
 • να έρθει σε επαφή με το φορέα απασχόλησης για την συμπλήρωση για την συμπλήρωση της βεβαιώσεως αποδοχής.
 • να προσκομίσει την παραπάνω βεβαίωση στην γραμματεία του τμήματος
 • να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του γραφείου πρακτικής άσκησης και να δηλώσει αν ενδιαφέρεται να απασχοληθεί στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα καθώς και σε ποια περιοχή.

Αφού αρχίσει η πρακτική άσκηση και συνταχθεί η ειδική σύμβαση εργασίας ο σπουδαστής υποχρεούται:

 • Να προσκομίσει στο Τμήμα Ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της ειδικής σύμβασης εργασίας.
 • Nα προσκομίσει στο τμήμα βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου (αριθμό μητρώου) από το ΙΚΑ.

3. Υποχρεώσεις σπουδαστών για ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης


Ο σπουδαστής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της Γραμματείας στο Τμήμα του:

 • Aίτηση για έγκριση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.
 • Tο βιβλίο πρακτικής άσκησης κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοση του.
 • Aπόσπασμα ατομικής ασφάλισης (ή βεβαίωση του εργοδότη επικυρωμένη από το Ι.Κ.Α.).
 • Bεβαίωση από το φορέα απασχόλησης σχετικά με το αντικείμενο και το χρονικό διάστημα που τον απασχόλησε.
 • Ερωτηματολόγια συμπληρωμένα

Περισσότερα για την πρακτική άσκηση μπορείτε να βρείτε εδώ .

Την αίτηση για πρακτική άσκηση μπορείτε να την βρείτε εδώ .

 

Ορκομωσία αποφοίτων

   
 

Ορκομωσία Αποφοίτων 
 
 
 
Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο δημοτικό θέατρο Αργοστολίου
"Ο Κέφαλος", θα πραγματοποιηθεί η ορκομωσία των πτυχιούχων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή για εμάς 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 
Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης