Τρίτη, 24-10-2017   
IMG_0111_s.jpg
Κεντρική Σελίδα arrow :: Σπουδές arrow : Μαθήματα arrow Προαιρετικά
Προαιρετικά Μαθήματα


ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

Υ
ΕΥ

Ω/Ε

B.208

Αγγλικά Ι

Π

2

B.209

Γαλλικά Ι

Π

2

Γ.307

Αγγλικά ΙΙ

Π

2

Δ.406

Γαλλικά ΙΙ

Π

2

Ε.507

Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Π

2

ΣΤ.606

Διαφήμιση Κινούμενο Σχέδιο

Π

2

ΣΤ.607 Προβολή Εταιρικής Εικόνας

Π

2


ΚΩΔ. = Κατηγορία Μαθήματος
Θ = Θεωρία
Ε = Εργαστήριο
Φ.Ε=Φόρτος Eργασίας
Y = Υποχρεωτικό μάθημα, ΕΥ=Επιλογής Yποχρεωτικό μάθημα
Ω/Ε = Ωρες Εβδομαδιαίως
Μ.Ε = Μαθήματα Ειδικότητας
Μ.Γ.Υ. = Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Μ.Ε.Υ. = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής-70%
ΔΟΝΑ = Γνωστικές περιοχές Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών-30%
Αγγλικά Ι

 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων

Αγγλικά Ι

 

- Δεν υπάρχει περιγραφή -

 

Γαλλικά Ι
- Δεν υπάρχει περιγραφή -

 

Αγγλικά ΙΙ
- Δεν υπάρχει περιγραφή -

 

Γαλλικά ΙΙ

 

- Δεν υπάρχει περιγραφή -

 

Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
- Δεν υπάρχει περιγραφή -

 

Διαφήμιση Κινούμενο Σχέδιο
- Δεν υπάρχει περιγραφή -

 

Προβολή Εταιρικής Εικόνας
Μετά τον σχεδιασμό και την “κατασκευή” της εταιρικής εικόνας η προβολή της αποτελεί απαραίτητο στάδιο. Προβολή σημαίνει επικοινωνία των συστατικών στοιχείων της εταιρικής εικόνας με κάθε νόμιμο και θεμιτό τρόπο. Προβολή επίσης σημαίνει δημιουργία ευκαιριών για προβολή όπως εταιρικά γεγονότα ενέργειες promotion και δράσεις ΕΚΕ(εταιρικής κοινωνικής ευθύνης). Τα παραπάνω εξετάζονται επισταμένως τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
 

Ορκομωσία αποφοίτων

   
 

Ορκομωσία Αποφοίτων 
 
 
 
Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο δημοτικό θέατρο Αργοστολίου
"Ο Κέφαλος", θα πραγματοποιηθεί η ορκομωσία των πτυχιούχων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή για εμάς 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 
Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης