Τρίτη, 24-10-2017   
IMG_0015.JPG
Κεντρική Σελίδα arrow :: Σπουδές arrow : Μαθήματα arrow 7ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

Y

EY

ΚΑΤΗΓ.

Θ

Ε

Ω/Ε

ΦΕ

ΔΜ

Ζ.701

Επικοινωνιακή Πολιτική II

Y
ΜΕ 5

5
150 5,0

Ζ.702

Επικοινωνιακός Προγραμματισμός II

Y ΜΕ 4

4
150
5,0

Ζ.703

Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων ΙΙ

Y ΜΕ 4 2
6 120
4,0

Ζ.704

Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Y ΜΕ
4
4
120
4,0

Ζ.705

Μ.Μ.Ε και Ελληνική Κοινωνία

ΕY ΜΕ 3
3
180
6,0

Ζ.706

Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό

EY ΜΕ 3

3
180 6,0

Ζ.707

Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημοσίων Σχέσεων II

EY ΜΕ 3

3
180 6,0
   Ζ08/3

Χρηματοοικονομικές Δημόσιες

σχέσεις

   ΕΥ       3        3       6,0

 

Σύνολο

    19 6
25
900
30

Από τα τέσσερα Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα θα επιλεγούν τα δύο.

ΚΩΔ. = Κατηγορία Μαθήματος
Θ = Θεωρία
Ε = Εργαστήριο
Φ.Ε=Φόρτος Eργασίας
Y = Υποχρεωτικό μάθημα, ΕΥ=Επιλογής Yποχρεωτικό μάθημα
Ω/Ε = Ωρες Εβδομαδιαίως
Μ.Ε = Μαθήματα Ειδικότητας
Μ.Γ.Υ. = Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Μ.Ε.Υ. = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής-70%
ΔΟΝΑ = Γνωστικές περιοχές Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών-30%

Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων


Επικοινωνιακή Πολιτική II

Η επικοινωνιακή πολιτική κυβερνήσεων, οργανισμών, πολυεθνικών εταιρειών, διεθνών οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη κυβερνητικών οργανώσεων, περιφερειών και περιοχών. Επικοινωνιακή πολιτική στον τουρισμό. Διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής. Αναλύσεις περιπτώσεων (case studies).


Επικοινωνιακός Προγραμματισμός II

Εστιάζεται η προσοχή στην έρευνα η οποία αποτελεί μία κρίσιμη φάση της διαδικασίας των δημοσίων σχέσεων ,γιατί αυτή είναι πού κατευθύνει τον προγραμματισμό ,δοκιμάζει τα μηνύματα , και αξιολογεί τα αποτελέσματα. Οι διάφορες μορφές της έρευνας αυτής αποσκοπούν στον εντοπισμό , την ανάλυση και την αξιολόγηση της κοινής γνώμης.
Ακολουθεί ο προγραμματισμός και οι βάσεις του διευθυντικού προγραμματισμού, οι ενέργειες και δράσεις υλοποίησης των προγραμμάτων και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων, η οποία λαμβάνει υπόψη της και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες πού επιδρούν στο αποτέλεσμα .
Αναλύονται οι σχέσεις με τις ομάδες κοινού , αναφορικά με τα μέσα ενημέρωσης, το εργασιακό κλίμα των υπαλλήλων και επιχειρήσεων , τις χρηματοοικονομικές σχέσεις με τους επενδυτές , και σχέσεις , με διαφορετικούς τύπους οργανισμών και επιχειρήσεων.


Ολοκληρωμένη Δημιουργία πολυμέσων II

Το μάθημα «Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων ΙΙ» αναφέρεται στις βασικές αρχές επεξεργασίας εικόνας και βίντεο. Γίνεται εκτενής αναφορά στο Web 2.0, στις εφαρμογές της κοινωνικής δικτύωσης και στον ρόλο που παίζουν τα σύγχρονα πολυμέσα σε αυτά.
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής κάνει χρήση εξειδικευμένου λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και ψηφιακού video. Στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου, ο φοιτητής θα παρουσιάσει μια ταινία μικρού μήκους που θα έχει δημιουργήσει μαζί με την ομάδα εργασίας του.
Αρχές επεξεργασίας εικόνας, αρχές επεξεργασίας video, εξειδικευμένες εφαρμογές πολυμέσων, κοινωνική δικτύωση, τεχνολογίες πολυμέσων του Web 2.0, δημιουργία ταινίας μικρού μήκους.


Σεμινάριο Τελοιοφοίτων

Προπαρασκευαστικό στάδιο της πτυχιακής εργασίας.
Επεξεργασία των γνωστικών αντικειμένων των Δημοσίων Σχέσεων και των Επικοινωνιών σε έκταση και βάθος. Ανάπτυξη θεμάτων, κατά ομάδες έργου, με έρευνα βιβλιογραφίας και διασταύρωση επιστημονικών και Τεχνολογικών γνώσεων. Γραπτή παρουσίαση και τεκμηρίωση. Προφορική παρουσίαση με χρήση εποπτικών μέσων και νέων τεχνολογιών.


Μ.Μ.Ε και Ελληνική Κοινωνία

Θεματικές ύλης: Παρουσίαση και ανάλυση της εξέλιξης των ΜΜΕ στην ελληνική κοινωνία, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ελληνικών ΜΜΕ, σχέσεις πολιτικής και ΜΜΕ, κανονιστικές ρυθμίσεις για τα ΜΜΕ, η επίδραση των ΜΜΕ στη σύγχρονη ελληνική πολιτική και κουλτούρα.

 

Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό

Η διάρθρωση και οργάνωση εταιρειών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό. Προσδιοριστικοί παράγοντες τουριστικής συμπεριφοράς. Ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων στον τομέα του τουρισμού. Διοργάνωση εκθέσεων, δεξιώσεων, συνεδρίων, ειδικών εκδηλώσεων κ.α. Δημιουργία μπροσούρων, ενημερωτικών οδηγών και άλλου έντυπου υλικού για την προσέλκυση ενδιαφέροντος. Αναζήτηση και δημιουργία ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο (internet).


Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημοσίων Σχέσεων II

Ολοκληρωμένες Δημόσιες Σχέσεις που αφορούν προώθηση προϊόντων, προώθηση υπηρεσιών, προώθηση θέσεων και κοινωνικών στόχων. Δημόσιες σχέσεις στις ΜΚΟ και στο οικολογικό κίνημα. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις με ομάδες ατόμων, κοινότητες, κοινωνικές ομάδες. Δημόσιες σχέσεις και αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην παγκόσμια αγορά. Ολοκληρωμένη επικοινωνία δημοσίων σχέσεων και εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 

Ορκομωσία αποφοίτων

   
 

Ορκομωσία Αποφοίτων 
 
 
 
Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο δημοτικό θέατρο Αργοστολίου
"Ο Κέφαλος", θα πραγματοποιηθεί η ορκομωσία των πτυχιούχων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή για εμάς 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 
Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης