Τρίτη, 24-10-2017   
IMG_0030.jpg
Κεντρική Σελίδα arrow :: Σπουδές arrow : Μαθήματα arrow 5ο Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

Y

EY

ΚΑΤΗΓ.

Θ

Ε

Ω/Ε

ΦΕ

ΔΜ

E.501

Δημοσιότητα & Μ.Μ.Ε

Y
ΜE 4

4
210 7,0

E.502

Νομοθεσία – Νομολογία Μ.Μ.Ε

Y ΔΟΝΑ
3
3 150
5,0

E.503

Πολιτική Κοινωνιολογία

Y ΜΕΥ 2

2
105
3,5

E.504

Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων

Y ΜΕ 5

5
270
9,0

E.505

Ορολογία Αγγλικά

EY ΜΕΥ 3

3
165
5,5

E.506

Ορολογία Γαλλικά

EY Υ 3

3
165
5,5

 

Σύνολο

    20
20 900
30

Επιλέγονται ή τα Αγγλικά ή τα Γαλλικά (όχι και τα δύο)

ΚΩΔ. = Κατηγορία Μαθήματος
Θ = Θεωρία
Ε = Εργαστήριο
Φ.Ε=Φόρτος Eργασίας
Y = Υποχρεωτικό μάθημα, ΕΥ=Επιλογής Yποχρεωτικό μάθημα
Ω/Ε = Ωρες Εβδομαδιαίως
Μ.Ε = Μαθήματα Ειδικότητας
Μ.Γ.Υ. = Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Μ.Ε.Υ. = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής-70%
ΔΟΝΑ = Γνωστικές περιοχές Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών-30%

Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων


Δημοσιότητα και Μ.Μ.Ε

Ανάλυση της αστικής δημοσιότητας: κοινωνικές δομές και πολιτικές λειτουργίες αυτής. Η κοινωνική αλλαγή δομής της δημοσιότητας. Η πολιτική αλλαγή λειτουργίας της δημοσιότητας. Η συμβολή των ΜΜΕ σε καμπάνιες δημοσιότητας. Τεχνικές δημοσιότητας (δελτία τύπου, φωτογραφίες, φυλλάδια, μπροσούρες, συνεντεύξεις, video κ.α.). Τρόποι αντιμετώπισης αρνητικής δημοσιότητας Η γραφή και προώθηση δελτίων τύπου και άλλων τεχνικών προς τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.


Νομοθεσία –Νομολογία Μ.Μ.Ε

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να αναλύσει βασικούς κανόνες δημοσιογραφικής και ηθικής δεοντολογίας για τον Τύπο και τα Ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Επίσης αναλύεται ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και το θεσμικό πλαίσιο της Διαφήμισης και του Διαδικτύου (internet). Για την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος από τους φοιτητές, αναλύονται πηγές μέσα από τις συνταγματικές διατάξεις, τους εσωτερικού κανονισμούς και τις αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και τις αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 


Πολιτική Κοινωνιολογία

Σύνταγμα και πολιτικοί θεσμοί. Κλασσικές και νεότερες πολιτικές θεωρίες. Λειτουργία και οργάνωση σύγχρονου κράτους. Η κοινωνία των πολιτών. Ιδεολογία. Σύστημα πελατείας και λαίκισμός. Πολιτικά κόμματα και κινήματα. Ομάδες πίεσης. Εθνικισμός. Ισχύς και εξουσία. Χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας.


Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τoυς τρόπους επικοινωνιακής διαχείρισης διαφόρων μορφών κρίσεων (οικονομικών, περιβαλλοντικών, επιχειρησιακών κ.λ.π), που προκύπτουν. Αναλύονται, με παραδείγματα, τα στάδια διαχείρισης μίας κρίσης (Πρόληψη – Προετοιμασία – Ανταπόκριση – Ανάκαμψη). Επίσης, επισημαίνεται ο ρόλος των ΜΜΕ, καθ’ όλη τη διαδικασία μίας κρίσης, ιδιαίτερα στον τρόπο διαχείρισης των πληροφοριών. Άλλα θέματα που εξετάζονται είναι οι διεργασίες στην επαφή ενός οργανισμού με τα Μ.Μ.Ε, κατά τη διάρκεια μίας κρίσης, και η διαχείριση της εικόνας του, μέσω παραδειγμάτων ενημερωτικών δελτίων και συνεντεύξεων τύπου.

Ορολογία Αγγλικά

Γραμματική επανάληψη. Ικανότητα γραφής και ανάγνωσης σε προχωρημένο επίπεδο. Βαρύτητα δίνεται στην κατανόηση και την προφορική ομιλία σε θέματα που άπτονται των Δημοσίων Σχέσεων και των Επικοινωνιών. Αρχές και πρακτική εξάσκηση στη σύνθεση επιστολών, αναφορών και άλλου έντυπου υλικού.


Ορολογία Γαλλικά
Γραμματική επανάληψη. Ικανότητα γραφής και ανάγνωσης σε προχωρημένο επίπεδο. Βαρύτητα δίνεται στην κατανόηση και την προφορική ομιλία σε θέματα που άπτονται των Δημοσίων Σχέσεων και των Επικοινωνιών. Αρχές και πρακτική εξάσκηση στη σύνθεση επιστολών, αναφορών και άλλου έντυπου υλικού.
 

Ορκομωσία αποφοίτων

   
 

Ορκομωσία Αποφοίτων 
 
 
 
Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο δημοτικό θέατρο Αργοστολίου
"Ο Κέφαλος", θα πραγματοποιηθεί η ορκομωσία των πτυχιούχων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή για εμάς 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 
Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης