Τρίτη, 24-10-2017   
IMG_0015.JPG
Κεντρική Σελίδα arrow :: Σπουδές arrow : Μαθήματα arrow 3ο Εξάμηνο
3ο Εξάμηνο

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

Y

EY

ΚΑΤΗΓ.

Θ

Ε

Ω/Ε

ΦΕ

ΔΜ

Γ.301

Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων Ι

Y
ΜΓΥ 4 2
6 240 8,0

Γ.302

Πολιτική Επικοινωνία

Y ΜΕ 3

3
150
5,0

Γ.303

Ιστορία Πολιτισμού Ι

Y ΜΓΥ 2

2
105 3,5

Γ.304

Διαφήμιση

Y ΜΕ 3

3 150 5,0

Γ.305

Οικονομική της Επικοινωνίας

Y ΜΓΥ 2

2 105

3,5

Γ.306

Διεθνείς Σχέσεις & Επικοινωνίες

Y ΜΕ 3

3
150
5,0

 

Σύνολο

    17
2
19
900
30


ΚΩΔ. = Κατηγορία Μαθήματος
Θ = Θεωρία
Ε = Εργαστήριο
Φ.Ε=Φόρτος Eργασίας
Y = Υποχρεωτικό μάθημα, ΕΥ=Επιλογής Yποχρεωτικό μάθημα
Ω/Ε = Ωρες Εβδομαδιαίως
Μ.Ε = Μαθήματα Ειδικότητας
Μ.Γ.Υ. = Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Μ.Ε.Υ. = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής-70%
ΔΟΝΑ = Γνωστικές περιοχές Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών-30%

Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων


Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων Ι

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των δομικών στοιχείων των συστημάτων πολυμέσων (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο), η μελέτη των τεχνολογιών πάνω στις οποίες στηρίζονται τα συστήματα αυτά, καθώς επίσης και η μελέτη μεθοδολογιών ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων.
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής θα αναπτύξει πολυμεσικές εφαρμογές με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης θα μελετηθούν τρόποι επίλυσης των ιδιαίτερων προβλημάτων που θα προκύψουν.
Εισαγωγή στις τεχνολογίες πολυμέσων. Μεθοδολογία ανάπτυξης πολυμέσων. Κείμενο στις εφαρμογές πολυμέσων. Εισαγωγή στη ψηφιακή εικόνα. Εισαγωγή στο ψηφιακό ήχος. Animation στις εφαρμογές πολυμέσων. Εισαγωγή στο ψηφιακό Video. Σχεδίαση και δημιουργία αλληλεπιδραστικού πολυμέσου, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.


Πολιτική Επικοινωνία

Δημοσιότητα. ΜΜΕ και πολιτική.
H κοινή γνώμη και η δημόσια εικόνα κυβερνήσεων, κομμάτων και προσώπων. Η συμβολή των ΜΜΕ στο δημόσιο διάλογο και στην πολιτική ενημέρωση. Agenda setting. Η δύναμη της τηλεόρασης. Τηλεόραση και πολιτική επικοινωνία. Debates και ρητορική. Προεκλογικές εκστρατείες και τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση. Πολιτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες, Διαδίκτυο. Η πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα. H αμερικανική επιρροή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μελέτη τηλεοπτικών πολιτικών διαφημίσεων.

 


Ιστορία Πολιτισμού Ι

Πολιτισμός, πολιτισμική κληρονομιά, πολιτισμικό αγαθό, στόχοι της ιστορίας του πολιτισμού. Διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας της νεότερης Ελλάδας.
Ο ελλαδικός χώρος από το 1204 έως το 1821. Οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – Φραγκοκρατία, Ιπποτική Ρόδος, Ενετοκρατία στην Κρήτη και στα Επτάνησα, Οθωμανική κυριαρχία. Η ανακάλυψη της Ελλάδας και των μνημείων της από τους περιηγητές – Φιλελληνισμός.


Διαφήμιση

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τον ρόλο της διαφήμισης ως μορφής επικοινωνίας για την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο.
Αναλύονται συγκεκριμένα: οι μορφές της διαφήμισης, το μίγμα Μάρκετινγκ, η δομή και λειτουργία μιας διαφημιστικής εταιρείας, οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των διαφημιστικών μέσων και ο θεσμός των χορηγιών. Παράλληλα δίνεται έμφαση στα στοιχεία που συνθέτουν τη διαφημιστική εκστρατεία και τον προϋπολογισμό. Επίσης τονίζεται η χρήση του ίντερνετ ως διαφημιστικό μέσο και η στρατηγική για τη δημιουργία του μηνύματος. Οι σπουδαστές καλούνται τέλος στην εκπόνηση διαφημιστικού πλάνου και μέτρηση αποτελέσματος.

 

Οικονομική της Επικοινωνίας

Η ανάπτυξη και εξέλιξη των επικοινωνιακών οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η οικονομική οργάνωση και λειτουργία των ΜΜΕ. Σχέση νοήματος, περιεχομένου και δομών οργάνωσης και ιδιοκτησίας. Συγκέντρωση ιδιοκτησίας ΜΜΕ. Τα οικονομικά ( πηγές εσόδων, είδη εξόδων, στοιχεία ανταγωνισμού) των ελληνικών και ευρωπαϊκών ΜΜΕ.


Διεθνείς Επικοινωνίες

Παγκόσμια ροή πληροφοριών ανάμεσα σε κράτη και ανθρώπους Το νέο διεθνές καθεστώς πληροφόρησης. Πολιτιστικός ιμπεριαλισμός και εξάρτηση. Παγκόσμιοι υπέρ-λεωφόροι της πληροφορίας. Διεθνοποίηση , εμπορευματοποίηση και συγκεντροποίηση επικοινωνίας. Πολιτιστική ομογενοποίηση και διαφοροποίηση. "Ψηφιακός κόσμος" και "παγκόσμιο χωριό". Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

 

 

Ορκομωσία αποφοίτων

   
 

Ορκομωσία Αποφοίτων 
 
 
 
Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο δημοτικό θέατρο Αργοστολίου
"Ο Κέφαλος", θα πραγματοποιηθεί η ορκομωσία των πτυχιούχων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή για εμάς 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 
Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης