Τρίτη, 24-10-2017   
IMG_0057.jpg
Κεντρική Σελίδα arrow :: Σπουδές arrow : Μαθήματα
Μαθήματα

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό (ΧΕ) και το εαρινό εξάμηνο (ΕΑ). Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, όπου περιλαμβάνονται ασκήσεις εφαρμογών σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και σε σχετικά με το περιεχόμενο σπουδών Ιδρύματα ή Εταιρείες, όπως ειδησεογραφικούς οργανισμούς, διαφημιστικές εταιρείες, καλλιτεχνικά φεστιβάλ, κ.λ.π. Επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των σπουδαστών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. ΄Εμφαση δίνεται στις περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies), με ατομικές ή ομαδικές φοιτητικές εργασίες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, κ.λπ.. ΜαθήματαΣτο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων.

Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής - κορμού, τα οποία αποτελούν τη βάση των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας, όπως αυτή εφαρμόζεται. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος. Το τελευταίο (8ο) εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα – στην οποία το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα - και την εκπόνηση της Πτυχιακής εργασίας. Η Πτυχιακή Εργασία διασφαλίζει την εμβάθυνση των τελειοφοίτων του Τμήματος είτε σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας σε άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών τους, είτε σε συγκεκριμένο θεωρητικό τομέα της επιστήμης τους – κάτι που ίσως τους προετοιμάσει για περαιτέρω εξειδίκευση σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί με βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή, ενώ εισάγονται και οι διδακτικές μονάδες ECTS σε όλα τα εξάμηνα. Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται:

• Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ),
• Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ),
• Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ),
• Μαθήματα Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ)

τα οποία κατανέμονται σε δύο (2) Ομάδες Επιλογής Υποχρεωτικών Μαθημάτων. Πέραν των ανωτέρω, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει και μια ομάδα Προαιρετικών μαθημάτων, τα οποία παρέχουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα επιλογών, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε τέσσερις (4) περιόδους, σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι στους μήνες Ιανουάριο κ
αι Φεβρουάριο για το ΧΕ και τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο για το ΕΑ. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα ανά εξάμηνο.

1o Εξάμηνο

2o Εξάμηνο

3o Εξάμηνο

4o Εξάμηνο

5o Εξάμηνο

6o Εξάμηνο

7o Εξάμηνο

8o Εξάμηνο

Προαιρετικά Μαθήματα

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να συμβουλεύονται και τον Οδηγό Σπουδών του έτους εισαγωγής τους.

 

Ορκομωσία αποφοίτων

   
 

Ορκομωσία Αποφοίτων 
 
 
 
Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο δημοτικό θέατρο Αργοστολίου
"Ο Κέφαλος", θα πραγματοποιηθεί η ορκομωσία των πτυχιούχων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή για εμάς 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 
Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης